Nieuws BPT

Nieuwsbrief“De donkere dagen zijn weer aangebroken. Reden om extra alert te zijn.”

Als bewoner van de Willem de Zwijgerlaan en Jacob Catsstraat ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief van uw buurtpreventieteam om u op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.

Van diverse bewoners kregen we een compliment voor de nieuwsbrief. Dat waarderen we erg. Het is een teken dat deze goed ontvangen wordt en voor ons bevestiging dat wij als team goed bezig zijn.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

  • Meldingen van het Buurtpreventie team !
  • Statistieken
  • Voetjesactie
  • Tips om veilig de winter door te komen
  • De bende van de witte veer
  • Bomen in de straat
  • Project Waaks!
  • Heartsafe
  • EHBO in de straat
  • Uw eigen huis veiliger (Gratis aanbieding)

attentieBPTMeldingen van uw Buurtpreventie team

Opnieuw blijkt dat de bewoners van de Willem de Zwijgerlaan en Jacob Catsstraat de aanwezigheid van het BPT erg waarderen.
Er komen nog steeds waardevolle meldingen binnen en deze worden ook meteen opgepakt en afgehandeld.

Zoals bijvoorbeeld een gevonden fiets in de pad bij de Jacob Catsstraat. Na melding bij de politie is deze door de gemeente opgehaald. Maar ook zijn er diverse meldingen geweest over de heg rond het hondenveldje die veel te hoog geworden was. Dankzij de meldingen is snel actie ondernomen en wordt het groen nu beter bijgehouden.

Daarnaast nog een aantal persoonlijke meldingen, onder andere zijn op 19 juli twee verdachte personen gespot in de pad achter de huizen en is dit gemeld.

Een 22-jarige man werd woensdagavond 12 november 2014 aangehouden. Hij zou hebben geprobeerd in te breken in een woning in de Willem de Zwijgerlaan.
Een oplettende bewoner van de Willem de Zwijgerlaan alarmeerde rond 19.30 uur de politie. Eén van de mannen was van het balkon gesprongen. De andere man stond voor de woning te bellen. Beide verdachten renden vervolgens in een andere richting  weg. De getuige ging achter een verdachte aan en belde de politie.

In de Gasthuisstraat zagen agenten een man die voldeed aan het signalement dat door de getuige was doorgegeven. De 22-jarige man (zonder vaste woon- of verblijfplaats) werd aangehouden. Hij is ingesloten in een politiecel voor verder onderzoek. De tweede verdachte werd niet meer gevonden.

Dus het melden van incidenten werkt! Blijf dus uw meldingen doorgev112en. Hoe ?

Betreft het een direct verdachte situatie of persoon, dan belt u de politie op telefoonnummer 0900-8844.   Bij spoed dient u altijd 112 te bellen.

Melden kan ook via de website: www.zwijgertjes.nl, via de mail: BPTzwijgertjes@gmail.com of met het meldingsformulier.

Het melden van defect straatmeubilair zoals straatverlichting, verkeersborden, losse tegels e.d. en bijv. zwerfvuil kunt u melden bij het Meldpunt Woonomgeving Tel: 0416-273455 of via de website www.loonopzand.nl

Het team.

Het buurtpreventieteam bestaat momenteel uit 4 personen, Jan van Riel, Harrie Coomans, Martin van Berkel en Ignatz Stokkermans, die het wel en wee voor wat betreft veiligheid en leefbaarheid behartigen in uw straat. Het team bezoekt een aantal keer per jaar bijeenkomsten die worden georganiseerd door de instanties welke actief zijn binnen het concept Samenwerkenaandewijk.

We zien in de buurt ook spontane acties van bewoners, zoals gezamenlijk opruimen van de bladeren. Er zijn ook door het team een paar plannen in de maak om het voor alle bewoners nog gezelliger te maken in de straat en de Willem de Zwijgerlaan nog beter in beeld te brengen.

Wat het team niet voor u doet is proberen inbrekers op heterdaad te betrappen en achter de dieven aan te gaan.

Gelukkig is mede door initiatieven zoals de buurtpreventieteams het aantal inbraken fors gedaald.

Statistieken

In de eerste helft van dit jaar zijn 36.379 woninginbraken gepleegd. Dat is een stuk minder dan de 43.381 inbraken in dezelfde periode in 2013. (-16%). Ondanks deze mooie resultaten gaat het nog steeds om zo’n tweehonderd woninginbraken per etmaal, het hele jaar door. Er is dus nog genoeg te doen. De regionale politie-Statistiekeenheden hebben tijdelijke teams gevormd die zich enkel bezig houden met het voorkomen van inbraken. De politie overlegt daarbij met gemeenten, woningbouw- en bewonersverenigingen. Daarbij hoort dus ook de inzet van buurtpreventieteams.

Het is goed te zien dat de inzet van alle partijen tot deze mooie resultaten leidt. Een stimulans om de voortvarende aanpak door te zetten.

Voetjes actie

Het Centrum voor Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid (CCV), de beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), ondersteunt politiekorpsen en gemeenten bij de inzet van de zogenaamde voetjes actie. Om het aantal inbraken terug te dringen, zetten diverse politiekorpsen de zogenaamde voetstappenactie in. Deze actie bestaat uit een preventieve controle waarbij papieren voetstappen worden achtergelaten, om inwoners bewust te maken van insluipingmogelijkheden in woningen, schuurtjes, garages en tuinhuisjes.

Ook uw BPT team doet actief mee aan deze actie welke in onze gemeente plaatsgevonden op 24 juni.

Diverse vertegenwoordigers van buurtpreventieteam uit Kaatsheuvel verzamelden zich op het politiebureau. Na een korte uitleg gingen deze onder begeleiding van (wijk)agenten op pad. In de Willem de Zwijgerlaan werden al snel een aantal situaties opgemerkt waarbij het vrij eenvoudig bleek in te breken of diefstal te plegen.

Poorten waren niet afgesloten, terwijl er fietsen op de plaats staan die ook nog eens niet op slot stonden. Ook werden containers aangetroffen buiten de poort waardoor een inbreker een makkelijk opstapje heeft om over de muur te klimmen.

Als er dan plotseling een agent in de tuin staat en naar binnen roept, schrikken de bewoners hevig. Ze worden door de agent ervan bewust gemaakt dat dit ook een inbreker had kunnen zijn.

Wat ook opviel is dat er nog weinig verlichting is aangebracht in de paden achter de huizen. Op die manier kunnen inbrekers makkelijk ongezien wegkomen.

De meeste inbraken vinden niet ‘s nachts plaats, zoals veel mensen denken maar juist vroeg in de avond van 18:00 uur tot 21:00 uur.

Het was een geslaagde actie en ook de aangesproken bewoners waarderen dit enorm.

Uw BPT kan u adviseren en waarschuwen. Wij kunnen niet uw eigendommen beschermen, daar bent u zelf verantwoordelijk voor.

Neem daarom de juiste voorzorgsmaatregelen zeker nu het al vroeg donker wordt en eventuele inbrekers makelijker ongezien weg kunnen komen.

Tips om veilig de winter door te komen.

Doe je deuren en ramen goed op slot.
Zorg voor goede sloten
Laat de sleutel niet in het slot zitten

Deuropslot

Laat verlichting aan ook als u er niet bent.
Doe net alsof u thuis bent.
Gebruik tijdschakelaars
Doe ook de buitenlamp aan

Nietthuislichtaan

Doe nooit zomaar open voor onbekenden.

Ochtend en eind van de middag?
De politie merkt dat inbraken vaak in de ochtend en laat in de middag plaatsvinden. Dit komt omdat steeds meer 2 oudergezinnen tijdens deze tijden hun kinderen ophalen van school of kinderdagverblijf.
wanneermeesteinbraakModus Operandi (manier van inbreken)
De manier waarop inbrekers een woning binnendringen verandert nauwelijks. Inbraakmethoden die al jaren gebruikt worden zijn het openbreken van ramen/deuren, hengelen, gaatjes boren en de cilinder afbreken.

Tuingereedschappen
Inbrekers maken graag gebruik van gereedschappen die ze bij een woning aantreffen.  Hierdoor vallen ze op straat minder snel op in hun zoektocht naar een nieuw slachtoffer.

Sociale controle
Inbrekers vallen niet graag op. Ze ontwijken daarom het liefst wijken waar de sociale controle hoog is. Ook blijkt uit onderzoek van de politie dat de opsporingskans toeneemt indien buren opletten wat er in hun straat gebeurd.

De bende van de witte veer

U hebt al kunnen lezen dat het aantal inbraken steeds minder wordt en de inzet van de politie mede door aanwezigheid van buurtinitiatieven daardoor ook afneemt.

Dat was vroeger wel anders……..

Omstreeks 1720 werden zigeuners vanuit Holland en Gelre opgedreven en waren velen van hen naar het zuiden gevlucht. Een groep zigeuners, ‘heidenen’ genoemd, streek neer in het oostelijk deel van het Ravensbos, nabij het gehucht Zandschel. WitteVeerDit lastig toegankelijke, moerassige gebied lag deels in ‘s-Gravenmoer-Capelle, ten westen van Kaatsheuvel. De zigeuners vermengden zich waarschijnlijk met de daar ophoudende criminelen. Zij werden bekend als de “Bende van de Witte Veer” en ondernamen vooral in de periode 1722-1726 strooptochten, voornamelijk naar Holland. Op haar hoogtepunt bestond de bende wel uit 300 man.

Op zaterdagochtend 2 maart 1724 werd met hulp van het leger een veldtocht gehouden tegen de “Bende van de Witte Veer”. Hoewel de zigeuners waren gewaarschuwd, werden er toch 66 opgepakt, inclusief één der bendeleiders, Pieter Willemse alias Swarte Johannes.

Bomen

De gemeente Loon op Zand heeft kenbaar gemaakt dat er een kapvergunning is verleend voor de zieke bomen in de straat. Het plan is dat er in januari 2015 begonnen wordt met het omkappen van 60% van alle bomen. De gemeente heeft toegezegd dat ook de stronken netjes worden gerooid.

Project Waaks!

WaaksWaaks! is een samenwerkingsverband van politie, gemeente en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verhogen en criminaliteit tegen te gaan.
Inmiddels heeft het project Waaks landelijk gezien veel interesse en is gebleken dat de inzet van Waaks! Tot meer meldingen leidt bij de politie.
Kijk ook hier: Babbeltrucs

Lees alles over Waaks! en hoe u zich kunt aanmelden op:
http://www.112kaatsheuvel.nl/2013/10/project-waaks/

Heartsafe

Heartsafe
Onderstaande 7 personen zijn als vrijwilliger bereid noodzakelijke hulp te kunnen verlenen bij eventuele calamiteiten.

U kunt hierbij denken aan hartstilstand, verlening van EHBO etc..
Vergeet niet in dat geval eerst altijd 112 te bellen !
Daarna kunt u bij een van de onderstaande personen aanbellen en indien thuis, zullen zij u graag willen helpen.

nr 14             Marloes Verhagen
nr 15             Ad Teeuwes
nr 25            Tamara van Veldhoven
nr 27            Jan van Riel
nr 49            Robert Bertens
nr 59            Kees van den Hout
nr 73            Mart Didden

AED apparaat

PMA Fysiotherapie (nr 7) heeft zich bereid verklaard dat tijdens openingstijden in geval van nood het daar aanwezige AED apparaat gebruikt mag worden.
Overige AED apparaten in de buurt: De Werft, Ekelschot, Casade en Buurthuis Pannenhoef.

EHBO in de straat

Tijdens de burendag van 2013 op 22 september door Wienet BHV een indrukwekkende demonstratie gegeven voor eerste hulp bij ongelukken en het gebruik van een AED apparaat. Wij hebben u gemeld dat een eventuele herhaling overwogen wordt en het plan is dat dit bij de volgende burendag op 26 september 2015 zal plaatsvinden.

EHBO

Uw eigen huis veiliger

Hang en sluitwerk

HangSluit1Als uw hang- en sluitwerk dateert van vóór 1995 dan kunt u er van uitgaan dat de inbraak- werendheid gereduceerd is van 10 tot hooguit 30 seconden, afhankelijk van de ervarenheid van de betrokken crimineel.SKG

Nieuwer hang- en sluitwerk, wat voldoet aan het SKG** (politiecertificaat) , heeft een inbraakwerendheid van ongeveer 3 minuten. In dat geval zal een crimineel afzien van de inbraak of als hij toch naar binnen wil, zich een weg verschaft via het (dubbel) glas.

Hang- en sluitwerk vervangen loont dus de moeite, wanneer dit niet meer aan de laatste eisen voldoet. Veel mensen verzuimen dit omdat “het slot nog goed werkt”. In werkelijkheid is dit koren op de molen voor de crimineel. Veelal leidt uitstel tot afstel, mede vanwege de vaak hoge kosten die vervanging met zich mee brengt.

 Gratis Aanbieding !

Als BPT bieden wij de mogelijkheid uw huis gratis te laten controleren door deskundige vakmensen.HangSluit2

Uw gehele huis zal gecontroleerd worden op het aanwezige hang en sluitwerk en er kan een advies gegeven worden voor eventuele aanpassingen. Uiteraard is dit advies geheel vrijblijvend.

De controle zal worden uitgevoerd door Jan van Riel en Ad Klijn (MultiMate). Besluit u om uw hang en sluitwerk te vervangen zal dit op professionele wijze worden uitgevoerd voor een eerlijke prijs.

Hebt u interesse neemt u dan contact op met Jan van Riel op nummer 27 of mail naar : BPTzwijgertjes@gmail.com

Kijk regelmatig op onze website: WWW. ZWIJGERTJES.NL

Meer informatie over ons Buurt Preventie Team “De Zwijgertjes” kunt u vinden op de website van de Buurtvereniging www.zwijgertjes.nl. Op deze site kunt u steeds actuele informatie vinden over het Buurtpreventie Team en algemene informatie over veiligheid en leefbaarheid. Tevens kunt u daar uw persoonlijke meldingen kwijt.

Want in tegenstelling wat het logo van de Buurtvereniging doet vermoeden is het niet Horen, Zien en Zwijgen maar …..                     Horen, Zien en Melden !

 

Reacties zijn gesloten.