Hulpdiensten

Naar Hoofdpagina Buurtpreventie

Hulpdiensten

Burgernet (Voorheen SMS Alert)
http://www.burgernet.nl/

0800 – 7000 Meldt Misdaad Anoniem

http://www.meldmisdaadanoniem.nl

Meld Misdaad Anoniem

U kent de dader? Maar de dader kent u ook? Meld Misdaad Anoniem. Bel M. 0800-7000
Wilt u anoniem een misdrijf melden? Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.). M. is géén politie, maar een onafhankelijke stichting. De bedoeling is dat mensen die kennis hebben van een misdrijf en dit niet durven melden, dit toch melden door middel van de anonieme meldlijn.

Waarom anoniem?
Misschien bent u bang voor represailles en confrontatie met de dader. Misschien behoort die wel tot uw vriendenkring of zijn het uw buren. Misschien ziet u ook erg op tegen het moeten getuigen in de rechtszaal.

Kent M mijn identiteit?
Bij M. staat de nummerweergave altijd uit. Men vraagt niet naar uw naam en wil die ook niet weten. De gesprekken worden niet opgenomen en de verwerking van de melding is beveiligd. M. is een doorgeefluik, de medewerkers zorgen ervoor dat uw melding terecht komt bij de politie.

Hoe verloopt zo’n gesprek?
Stel, u weet dat verderop in de straat een hennepkwekerij zit. U belt 0800-7000 en vertelt uw verhaal. De centralist aan de telefoon neemt de melding op, vraagt zoveel mogelijk feiten over uw vermoeden en over de dader en geeft de informatie door aan de politie, mits die bruikbaar genoeg is om ermee aan de slag te kunnen. De politie vergelijkt de informatie met reeds bestaande informatie in de politiesystemen. De politie beslist over eventuele vervolgacties.

Wat voor zaken kan ik melden?
De stichting M. wil u betrekken bij het bestrijden van criminaliteit. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘lichte’ en ‘zware’ criminaliteit. Van moord en verkrachting tot mishandeling (ook huiselijk geweld e.d.) en illegale arbeid. Daarnaast is de meldlijn bedoeld voor fraudezaken zoals oplichting, verzekeringsbedrog, fraude met creditcards en het melden van hennepkwekerijen en de illegale handel en opslag van vuurwerk.

Waar is M. níet voor bedoeld?
De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar andere mogelijkheden voor zijn, zoals:

• Meldingen waarbij u uw naam wilt achterlaten
• Spoedeisende situaties, hiervoor belt u 1-1-2
• Niet-spoedeisende zaken, bijvoorbeeld aanrijding zonder gewonden, baldadige jeugd e.d.
Hiervoor belt u 0900 – 8844 (24 uur per dag)
• Aangiftes
• Klachten
• Meldingen van verkeersovertredingen, overlast en dergelijke.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
> www.meldmisdaadanoniem.nl

112 Spoed

1-1-2 mag u bellen voor directe, spoedeisende zaken. Bijvoorbeeld als er ingebroken is en de dader is nog in de buurt of als u bedreigd wordt en deze personen staan bij u voor de deur. Hiermee doet u een beroep op snelle hulpverlening van de brandweer, politie of ambulance.

Doven en slechthorenden kunnen in plaats van 112 gebruik maken van teksttelefoon 0800-8112

0900 – 8844 Geen Spoed

0900-8844 Voor niet spoedeisende zaken, informatie en advies, belt u 0900-8844. U wordt dan direct doorgeschakeld naar de politie in uw omgeving. Dat gebeurt via een computer die uw telefoonnummer koppelt aan uw postcode.
Geef altijd aan dat er sprake is van een buurtpreventieteam, en vraag om terugkoppeling. Geef uw melding ook door aan ons !

Doven en slechthorenden kunnen gebruik maken van het nummer 0900-1844.

Mobiele bellers
Belt u met een mobiele telefoon, dan komt u bij het callcenter van het Korps Landelijke Politie Diensten terecht vanwaar men u doorverbindt met de politie in uw omgeving. Dit geldt ook als u belt met een teksttelefoon voor doven of slechthorenden. Als u mobiel belt via KPN, dan zorgt KPN ervoor dat uw telefoontje wel rechtstreeks wordt doorgeschakeld naar de politie in uw omgeving.

Vanuit het buitenland
Het nummer 0900-8844 is alleen te bereiken als u vanuit Nederland belt. Vanuit het buitenland is de Nederlandse politie nu voor minder dringende meldingen te bereiken via (031) 343 57 8844. Wanneer u dit nummer belt, krijgt u het landelijke callcenter in Driebergen aan de lijn. Hiervandaan wordt u doorverbonden.

Infokaart

 

Naar Hoofdpagina Buurtpreventie

Reacties zijn gesloten.