Preventie

Naar Hoofdpagina Buurtpreventie

Preventief

Criminaliteit voorkomen is vaak zinvoller dan boeven vangen. Het is efficiënter, want het kost minder menskracht, tijd en geld en het is vaak ook effectiever. Alle politiekorpsen in Nederland voeren maatregelen uit die criminaliteit voorkomen. Zo is er het Politiekeurmerk Veilig Wonen dat de kans op een inbraak met 95% reduceert. Andere preventieprojecten zijn Veilig Ondernemen, Veilig in en rond de school en Veilig Uitgaan.

Daarnaast kunt u zelf veel doen om criminaliteit bij u in de buurt tegen te gaan. Wij geven u graag advies, bijvoorbeeld over buurtpreventie. Klik links op deze pagina voor meer informatie over een onderwerp.

Op de volgende websites kunt u nog meer informatie vinden.

> De veiligheidswijzer
> De website van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

1 Buurt
1.1 Buurtbemiddeling
1.2 Buurtpreventieproject
1.3 Burenlawaai

2 Diefstal Voertuigen
2.1 Autodiefstal
2.2 Koop geen gestolen auto
2.3 (Brom)fiets en scooterdiefstal
2.4 Fietsregistratiekaart

3 Waardevolle bezittingen
3.1 Registratiekaart waardevolle bezittingen

2.4 Financiële fraude
4.1 E-mailfraude
4.2 Nepcollectes
4.3 Pinfraude

5 Huiselijk geweld
5.1 Wat is stalking?
5.2 Ketenpartners
5.3 Meest gestelde Vragen

6 Registratiekaarten
6.1 Verzamelregistratiekaart
6.2 Autoregistratiekaart
6.3 Fietsregistratiekaart
6.4 Registratiekaart waardevolle bezittingen

7 Vakantie
7.1 Vakantietips: veilig achterlaten van uw woning
7.2 Vakantiekaart
7.3 Vakantietest

1. Buurt
De politie bewaakt uw veiligheid. Ze komt bijvoorbeeld langs als er een inbraak is gepleegd en surveilleert extra op uitgaansavonden. Toch kunt u zelf ook veel doen om ervoor te zorgen dat u veilig woont, werkt en leeft. Daar bent u, samen met de buurtbewoners, zelf verantwoordelijk voor. Zo helpt iedereen mee aan een schone en veilige wijk.

De politie bij u in de buurt of de agent in uw wijk kan advies geven over maatregelen die u en uw buren kunnen nemen om de veiligheid in de buurt te garanderen. De politie heeft gegevens over de criminaliteit in uw wijk en kan samen met u een informatieavond organiseren voor de hele buurt.

Informatieavond
Elkaar kennen, elkaar weten te vinden én elkaar aanspreken op veiligheidsaspecten in de buurt. Dat zijn belangrijke dingen. Tijdens een informatieavond kunt u daarover met elkaar praten. Misschien besluit u wel een buurtpreventieproject op te zetten. De politie helpt u daar graag bij.

Wilt u meer informatie over mogelijkheden bij u in de buurt, neemt u dan contact op met uw wijkagent via telefoonnummer 0900-8844 of zoek het mailadres op in het menu Mijn Wijk.

1.1 Buurtbemiddeling

Om te voorkomen dat conflicten tussen buren uit de hand lopen zijn er op veel plaatsen in Nederland buurtbemiddelaars. Deze bemiddelaars helpen bewoners het probleem vroegtijdig zelf op te lossen. De eigen verantwoordelijkheid van burgers staat hierbij centraal. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun woon- en leefomgeving.

De buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door de bewoners van een buurt of gemeente. Zij zijn speciaal getraind voor buurtbemiddeling en kunnen een beroep doen op de ondersteuning van een professionele coördinator.

Meer informatie
Op de site van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) kunt u meer lezen over buurtbemiddeling.

1.2 Buurtpreventieproject

Buurtpreventieproject

In een buurtpreventieproject kunt u samen met uw buren en de gemeente verbeteringen aanbrengen in uw wijk/straat, een betere verlichting installeren, de struiken laag houden (om de zichtbaarheid te verbeteren), betere voorzieningen aan woningen aanbrengen (hang- en sluitwerk), de wijk schoon en netjes houden (om prettiger te wonen en vandalisme tegen te gaan) en sociale contacten verbeteren.

Er zijn genoeg voorbeelden van buurtpreventieprojecten. Veel van deze projecten zijn nu een vereniging geworden met een bestuur en buurtcoördinatoren. Regelmatig overleggen zij met elkaar, met de bewoners en (overheids)instellingen. Zo blijft de buurt veilig en leefbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de politie bij u in de buurt.

1.3 Burenlawaai

Handreiking burenlawaai

Omdat burenlawaai het woongenot van veel mensen in Nederland bederft, heeft het ministerie van VROM een handreiking burenlawaai ontwikkeld. De handreiking heeft als doel intermediairs (zoals gemeente, politie en verhuurders) een handvat te bieden bij het vinden van een oplossing voor burenlawaai.

Hoewel de informatie is bedoeld voor professionals, kunt u de informatie ook bekijken als u last heeft van burenlawaai. Zo kunt u nagaan wat u zelf kunt doen of bij wie u terecht kunt om u te helpen uw probleem op te lossen. Kijk op www.vrom.nl/burenlawaai_online.

Kijk ook eens bij Geluidsoverlast in Politie ABC.

2 Diefstal Voertuigen

2.1 Autodiefstal

Autodiefstal voorkomen

Gemiddeld wordt in Nederland elke twee minuten een auto opengebroken. Zelf kunt u veel doen om te voorkomen dat uw eigendommen uit uw wagen verdwijnen of dat uw auto wordt gestolen. Gebeurt het toch, waarschuw dan de politie, ook als u ziet dat er in de auto van iemand anders wordt ingebroken.

Inhoud

 • Tips om diefstal uit uw auto te voorkomen
 • Beveiligingsmaatregelen

 

Tips om diefstal uit uw auto te voorkomen

Wees inbrekers en dieven vóór. Deze tips helpen u op weg:

 • Neem altijd de sleutel uit het contact als u uitstapt, ook al is het maar voor even. Sluit de auto af.
 • Laat bij het verlaten van de auto altijd het stuur in het stuurslot vallen.
 • Haal de radio (of het ‘frontje’) uit de auto. Neem hem mee en verstop hem niet in de auto.
 • Laat nooit kostbaarheden in de auto achter, zoals camera, telefoon, koffer, autopapieren, geld, cheques of creditcards.
 • Laat ook geen andere spullen zichtbaar in de auto achter, zoals een boodschappentas of kleding.
 • Laat zien dat u niets waardevols verbergt. Zet het dashboardkastje open.
 • Gebruik altijd een afzonderlijk afsluitbare tankdop om diefstal van brandstof te voorkomen.
 • Zet de auto, waar mogelijk, op een bewaakte parkeerplaats. Hier wordt minder ingebroken.
 • Parkeer op een goed verlichte plaats. Zo hebben anderen zicht op uw auto.
 • Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan niet af.
 • Registreer en merk waardevolle bezittingen in uw auto. De kans dat u uw bezittingen later terugkrijgt, is hierdoor groter. Registreer merk-, serie- en typenummer van uw autoradio, cassetterecorder, cd-speler, speakers, autotelefoon en van andere waardevolle eigendommen. Dan kunt u hiervan bij aangifte een goede omschrijving geven. Noteer de gegevens op de registratiekaart .
 • Gebruik voor het merken van uw bezittingen uw postcode en huisnummer. Maak bij verandering van postcode de oude code niet onleesbaar.
 • Ga bij de verkoop van uw auto altijd mee met de proefrit. Stap als eerste in en als laatste uit de auto.
 • Geef uw auto bij verkoop pas af als alle zaken geregeld zijn (betaald, kenteken overgeschreven, vrijwaringsbewijs ontvangen).
 • Vraag uw gemeente verbeteringen aan te brengen in uw wijk of straat als dat niet al is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan verlichting rond parkeerplaatsen.

 

Beveiligingsmaatregelen

U kunt het inbrekers en dieven extra moeilijk maken. Met beveiligingsmaatregelen zoals graveren, wielmoerbeveiliging, een handremslot, een stuur-pedaalslot, een alarmsysteem, een startblokkeersysteem en wielklemmen.

Graveren autoruiten
U maakt het dieven bijzonder lastig door alle autoruiten te voorzien van het kenteken van uw auto én de landcode (NL). Bij diefstal moeten dan alle ruiten vervangen worden, voordat de auto doorverkocht wordt.

Wielmoerbeveiliging
Vervang van elk wiel één wielmoer door een afsluitbare of speciale moer. Zo beveiligt u uw wielen.

Handremslot
Met een handremslot kunt u de versnellingspook en de handrem koppelen. Zo maakt u wegrijden onmogelijk.

Stuur-pedaalslot
Met een afsluitbare stalen stang kunt u stuur- en rem- of koppelingspedaal verbinden. Zo maakt u het besturen van de auto onmogelijk.

Wielklemmen
Met een wielklem kunt u een wiel blokkeren. Zo wordt wegrijden of -slepen van de auto extra moeilijk.

Startblokkeersysteem
Met een startblokkeersysteem (startonderbreker) kan de dief de auto niet starten.

Alarmsysteem
Een alarmsysteem geeft een luid signaal af als iemand aan uw auto komt. Dit schrikt dieven af, waarschuwt de omgeving en fungeert als startblokkeersysteem.

2.2 Koop geen gestolen auto

Koop geen gestolen auto

Professionele autodieven maken het voor de consument steeds moeilijker te achterhalen of een auto gestolen is. Ook komt het steeds vaker voor dat kilometertellers worden teruggedraaid om een hogere prijs te kunnen vragen voor de auto. Let op, want als u particulier een auto koopt waarvan u weet of had kunnen weten dat het om een gestolen auto gaat, maakt u zich schuldig aan een vorm van heling. Als u bij de aankoop denkt: ‘Dit is te mooi om waar te zijn’, wees dan extra op uw hoede. Als u een auto heeft gekocht die achteraf van diefstal afkomstig blijkt te zijn, heeft u heel wat uit te leggen aan de politie.

Checklist
Om het risico te verkleinen dat u een gestolen auto koopt van een particulier of een ‘dubieuze’ handelaar, kunt u gebruik maken van de checklist: ‘Een auto kopen? Eerst tot tien tellen…’:

 1. Kunt u de verkoper identificeren? Let op als een mobiel telefoonnummer wordt gebruikt. De verkoper is dan mogelijk achteraf niet meer te achterhalen. Vraag bij twijfel de verkoper zich te legitimeren.
 2. Maak een afspraak bij de verkoper thuis, en overtuig u ervan dat het ook zijn of haar huis is. Maak geen afspraak bij u thuis of op een andere locatie. Bekijk de auto bij daglicht.
 3. Wees er zeker van dat de verkoper ook de eigenaar is van het voertuig. Vraag naar het kentekenbewijs en controleer of de gegevens kloppen met de auto en met die van de ten naamstelling. Gegevens deel 2 moet gelijk zijn aan gegevens legitimatie van de verkoper. Het kentekenbewijs moet compleet zijn (deel 1, 2 en overschrijvingsbewijs) en voorzien zijn van een watermerk. Controleer ook of het chassisnummer en identiteitsplaatje van de auto overeenkomt met de gegevens op het kentekenbewijs.
 4. Laat de eigenaar van de auto de bediening van de auto uitleggen. Hij zou er goed bekend mee moeten zijn.
 5. Controleer op diefstalschade aan bijvoorbeeld portiersloten, het contactslot, het ingeslagen chassisnummer en identiteitsplaatje.
 6. Controleer of er graveringen van het kenteken in de ruiten aanwezig zijn, of sporen daarvan.
 7. Gestolen auto’s worden meestal niet met de originele sleutels, centrale portiervergrendelingen en/of afstandbediening geleverd. Controleer met de gekregen sleutel beide voorportieren en wees er zeker van dat de eventuele verkregen portiervergrendelingen en/of afstandbediening functioneert. Als de sleutels nieuw zijn of niet corresponderen met de staat van de sleutels die je met een dergelijke kilometerstand verwacht, is dat een indicatie dat er misschien iets fout zit.
 8. Vraag de verkoper om het oorspronkelijke aankoopbewijs en controleer het onderhoudsboekje met de kilometertellerstand. Vraag ook naar het APK-keuringsrapport bij een auto ouder dan drie jaar.
 9. Vraag altijd om de Nationale Auto Pas, waarmee u de juistheid van de kilometerstand kunt controleren. U kunt hiervoor terecht bij alle autobedrijven die zijn aangesloten bij de BOVAG, bij ANWB keuringsstations en bij de overige deelnemers van de Stichting Nationale Auto Pas. Let op: de Nationale Auto Pas stelt als voorwaarde dat het voertuig aanwezig dient te zijn bij het bedrijf dat de aanvraag verzorgt.
 10. Zet op het postkantoor het voertuig op naam vóórdat u betaalt. Als zich op het postkantoor problemen voordoen bij het op naam zetten, ga dan niet verder met de koop.

Ten slotte:

 1. wees zeker van uw zaak voordat u koopt. Als u twijfelt, loop dan weg;
 2. laat u nooit onder druk zetten om snel te kopen;
 3. betaal geen handgeld en zeker niet contant;
 4. blijft u twijfelen dan kan de ANWB in uw opdracht een aankoopkeuring verrichten.

2.3 (Brom)fiets en scooterdiefstal

(Brom)fiets en scooterdiefstal voorkomen

Fietsen, brommers en scooters worden veel gestolen. Misschien is het voor u zelfs al ‘de zoveelste keer’ en ‘hij stond nog wel goed op slot’. Door uw fiets te registreren en te merken, maakt u het dieven al een stuk moeilijker.

Inhoud

 • Verzekeren
 • Aangifte doen
 • Fietsdiefstalregister online voor publiek

 

Omschrijven
Niet iedereen kan zijn eigen fiets, brommer of scooter goed omschrijven. Weet u alleen maar dat het een groene damesfiets met een kinderstoeltje is, dan maakt dit het een stuk moeilijker om uw tweewieler op te sporen. Daarom hebben de meeste politiekorpsen een speciale registratiekaart. Hierop vult u zoveel mogelijk kenmerken in van uw voertuig. Daarnaast kunt u de fietsenmaker vragen uw postcode en huisnummer in het frame te graveren. En, het klinkt logisch, maar zet uw fiets, brommer of scooter altijd op slot, ook als u maar even weg bent. Soms is het verstandig de fiets met een extra beugel­- of kabelslot vast te zetten of aan de fiets van iemand waar u mee bent.

Op slot
Als er een bewaakte fietsenstal­ling in de buurt is, maak daar dan gebruik van. Het is meestal niet duur en uw fiets staat veilig. Soms kunt u uw fiets ook in een fietskluis plaatsen (meestal bij het station) of u kunt uw tweewieler vastzetten aan een fiets­klem. Als u uw voertuig zo kunt plaatsen dat u hem nog kunt zien (bijvoorbeeld tegenover het terras), doe dat dan. Zet uw fiets, brommer of scooter ’s avonds of ’s nachts niet op een onverlichte plaats. Als u uw fiets, brommer of scooter in uw schuur of berging zet, zorg dan voor een goed slot op die deur. Zet uw (brom)fiets ook in de schuur altijd op slot! Laat geen waardevolle spullen achter in fietstassen.

Verzekeren
U kunt zich verzekeren tegen diefstal van uw fiets, brommer of scooter. U ontvangt dan een schadeloos­stelling als uw fiets, brommer of scooter toch wordt gestolen.

Aangifte doen
Als uw fiets, brommer of scooter gestolen wordt, doe daar dan meteen aangifte van bij de politie. Neem de ingevulde fietsregistratiekaart en de aankoop­nota mee. Vraag ook of u eens kunt komen kijken of uw voertuig is gevonden. Veel fietsen, brommers en scooters komen namelijk weer boven water.

Fietsdiefstalregister online voor publiek
Sinds 28 januari 2008 is het landelijke fietsdiefstalregister via internet openbaar te raadplegen. In het fietsdiefstalregister kunt u controleren of een fiets als gestolen geregistreerd staat. Heel handig voor de aanschaf van een tweedehands fiets of ter controle van de aangifte van uw gestolen fiets. Uw fiets is dan landelijk herkenbaar als gestolen.

2.4 Fietsregistratiekaart

Fietsregistratiekaart

Om de opsporing van uw gestolen fiets makkelijker te maken, kunt u een ingevulde fietsregistratiekaart meenemen als u aangifte gaat doen.

U kunt de digitale fietsregistratiekaart als pdf-document openen, afdrukken en vervolgens invullen. Daarna dient u de kaart goed te bewaren. Mocht printen niet mogelijk zijn, dan is deze kaart ook verkrijgbaar bij elk politiebureau.

Download de fietsregistratiekaart .

3 Waardevolle bezittingen

3.1 Registratiekaart waardevolle bezittingen

Registratiekaart waardevolle bezittingen

Inbrekers zijn dol op kostbare bezittingen, zoals kunst, antiek en sieraden. De politie gaat na een inbraak snel over tot signalering van de verdwenen goederen. Om dit te kunnen doen zijn gedetailleerde gegevens van de kostbaarheden nodig en foto’s.

Merkteken
Het is zinvol uw bezittingen te voorzien van een uniek merkteken, te weten uw postcode en huisnummer. Dit kan met een graveerpen of onzichtbaar met een UV-pen. Breng het merkteken zo aan dat de politie het bij opsporing makkelijk kan vinden. Vraag een deskundige hoe u dit kunt doen zonder schade aan te brengen aan het voorwerp. Let op: de inkt van een UV-pen houdt niet op alle materialen en vervaagt na twee jaar.

Registratiekaart

 1. Vul de registratiekaart zo volledig mogelijk in
 2. Maak scherpe foto’s van uw bezittingen. Zet op de achterzijde de originele titel, de naam van de kunstenaar (als van toepassing) en de afmetingen.
 3. Bewaar het formulier en de foto’s op een moeilijk toegankelijke plek, zoals een kluis, en altijd apart van de kunstvoorwerpen zelf.
 4. Mocht er iets worden gestolen, doe dan altijd aangifte met het registratieformulier en de foto’s.
 5. Download de registratiekaart

 

4 Financiële fraude

Criminelen zijn vaak erg inventief als het erom gaat uw geld op een illegale manier te bemachtigen. Daarom in deze rubriek tips over wat u kunt doen om dit te voorkomen.

4.1 E-mailfraude

Een typisch Nigeriaanse criminaliteitsvorm is advance fee fraude. Daarbij worden personen en bedrijven bestookt met e-mails. Hierin worden zij benaderd om behulpzaam te zijn bij het bemachtigen van een groot geldbedrag. Bijvoorbeeld een erfenis, loterijprijs of een zakelijk tegoed.

De fraudeur stelt het slachtoffer een percentage (vaak enkele miljoenen dollars) in het vooruitzicht voor zijn of haar hulp. Die hulp bestaat uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens en het betalen van voorschotten. Slachtoffers betalen vaak grote sommen geld zonder dat zij er ooit een cent van terug zien.

Wereldwijd zijn duizenden fraudeurs actief. De criminele opbrengst wordt zelfs aangeduid als Nigeria’s tweede bron van inkomsten, na de olie-export. Vooral via e-mail is deze fraudevorm enorm toegenomen, omdat men zo eenvoudig miljoenen mensen kan bereiken.

Tips om te voorkomen dat u slachtofferwordt van e-mailfraude

 • Als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar. Negeer dergelijke e- mails.
 • Verstuur nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres of rekeningnummer.
 • Betaal nooit vooruit.
 • Ga niet in op uitnodigingen om naar een ander land te komen, dit resulteert vaak in een overval of ontvoering.
 • Wees voorzichtig met cheques; heel vaak blijken door Nigerianen aangeboden cheques te zijn vervalst.
 • Laat u goed voorlichten door banken, Kamers van Koophandel, Nederlandse ambassade e.d. voordat u zaken gaat doen in West-Afrika

4.2 Nepcollectes

Enkele malen per jaar wordt in Nederland door collectanten aan de deur geld opgehaald voor een goed doel. Dit gaat volgens een Landelijk collecterooster dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving is vastgesteld.

Herkenning collectant
Collectanten hebben meestal een (verzegelde) collectebus bij zich. U kunt gerust vragen aan de collectant om zich te legitimeren.
De meeste collectes worden door de gemeente aan de bevolking bekend gemaakt.

Twijfel
Bij twijfel over de oprechtheid van de collectant kunt u contact opnemen met de politie in uw woon- of verblijfplaats (0900-8844). Die controleert dan de vergunning van de collectant.

Geld geven
Sluit de deur als u naar binnen gaat om geld te halen en laat de collectant buiten wachten. U kunt het geld voor goede doelen natuurlijk ook per bank of giro overmaken.

Zie ook het onderwerp Babbeltruc aan de deur bij Veilig Wonen.

4.3 Pinfraude

Wat kunt u doen om het te voorkomen?

 • Houd uw pincode geheim. Weiger de hulp van anderen bij het intoetsen van uw pincode. Geef uw pincode aan niemand anders. Bewaar uw pincode niet bij uw pinpas.
 • Pin altijd met twee handen! Scherm bij het intoetsen van uw pincode uw pinnende hand af met uw andere hand en zo mogelijk ook met uw lichaam.
 • Bewaar uw pinpas zorgvuldig. Laat uw pas nooit onbeheerd achter. Bewaar de pas bij voorkeur in uw portemonnee.
 • Draag het meldnummer voor blokkeren bij u.Bent u uw pas kwijt of is deze gestolen of vermoedt u dat iemand ongewild achter uw pincode is gekomen, laat dan onmiddellijk uw pinpas blokkeren. Blijft uw pinpas steken, loop dan niet weg, maar blokkeer direct telefonisch uw pinpas.
 • Neem geen geld op als u zich niet veilig voelt bij de geldautomaat. Kijk bij het pinnen om u heen of u verdachte personen ziet. Als u het niet vertrouwt, ga dan naar een andere geldautomaat. Waarschuw dan wel het bankpersoneel of de politie
 • Betaal op een andere wijze als u vermoedt dat u niet veilig kunt pinnen. Bijvoorbeeld als u niet voldoende privacy heeft. Haal altijd zelf uw pas door de kaartlezer. Kan dit niet, verlies uw kaart dan niet uit het oog.
 • Controleer uw bank- of giroafschrift regelmatig en zorgvuldig.
 • Meld onveilige omstandigheden via 030 – 28 36 555. U kunt via het telefoonnummer melding maken van omstandigheden die naar uw mening het gebruik van pinpas en pincode onveilig maken.Controleer of er op of aan de geldautomaat voorwerpen zitten die er niet thuishoren, maar verwijder deze apparatuur niet zelf.

Bron: folder ‘Pinnen: hou het veilig’, van de Nederlandse Vereniging van Banken en de website van Opsporing Verzocht.

5 Huiselijk geweld

Belangrijke telefoonnummers:
Politie, spoed: 112, anders 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Steunpunt Huiselijk geweld: 0900 126 26 26

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!
In één op de tien gezinnen in Nederland komt huiselijk geweld voor. Meer dan honderdduizend kinderen per jaar maken huiselijk geweld mee. En dat zijn alleen nog maar de meldingen die bij de politie binnenkomen. In 2006 werd bij Politie Midden en West Brabant 1378 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld.

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Bijvoorbeeld door gezinsleden, een huisvriend of een ex-relatie. Het gaat niet alleen over fysiek geweld zoals klappen en blauwe plekken. Ook bedreigingen, vernielingen, intimidatie en stalking vallen hieronder. En alle andere gevallen waarbij de persoonlijke integriteit van mensen wordt aangetast.

Er zijn vele vormen van huiselijk geweld:

 • Lichamelijk geweld
 • Psychische mishandeling
 • Verwaarlozing
 • Seksueel misbruik
 • Schending van de rechten
 • Financiële uitbuiting

Huiselijk geweld komt veel vaker voor dan u denkt: het is het grootse geweldprobleem van onze maatschappij. De overheid wil dan ook niet lijdzaam toezien dat honderdduizenden mensen hier slachtoffer van worden en dat het geweld doorgaat. Daarom grijpen politie en justitie veel eerder in dan voorheen.

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf
Helaas stopt huiselijk geweld nooit vanzelf. De politie onderneemt acties om het geweld te stoppen. U bepaalt zelf of u de relatie met de dader wilt voorzetten. De politie heeft adressen en namen van hulpverleners die u kunnen helpen om goede beslissingen te nemen. Ook kan de politie u verwijzen naar instanties waar u hulp kunt krijgen voor uw kinderen.

Gevolgen voor kinderen
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in een sfeer van huiselijk geweld veel meer problemen hebben dan andere kinderen. Ze kunnen depressief worden, gaan slechter presteren op school of spijbelen. Maar ook vertonen zij eerder crimineel en gewelddadig gedrag dan andere kinderen. Zij hebben een grote kans als volwassene gewelddadig gedrag ‘op te zoeken’, als pleger of als slachtoffer. In het gezin wordt de basis gelegd voor waarden als respect en tolerantie, voor normen die gaan over het hanteren van emoties. Voor een kind dat hier geen goed voorbeeld van krijgt, is het moeilijk om dat op een goede manier te ontwikkelen.

Meer informatie over huiselijk geweld vindt u op de pagina ‘Meest gestelde vragen’.

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen voor informatie, advies en bijstand onder andere terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Daarnaast zijn er veel andere hulpverlenende instanties die slachtoffers van huiselijk geweld kunnen helpen. Alle ketenpartners in de aanpak van huiselijk geweld staan vermeld op de pagina ‘Ketenpartners’.

5.1 Wat is stalking?

Stalking is een uit de Engelse taal overgenomen term die zoveel betekent als belaging. In de meeste gevallen zijn stalkers mannen die vrouwen lastigvallen. Het begint vaak als een vrouw de relatie met een man verbreekt of aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in de avances die een man maakt. De stalker kan dit niet accepteren en begint haar lastig te vallen. Hij kan op vele verschillende manieren acties ondernemen, zoals roddelen, achtervolgen, posten bij de woning of het werk, digitale berichten versturen en eigendommen beschadigen. Het gedrag en de persoonlijkheid van de stalker zeggen iets over het risico dat het slachtoffer (en de kinderen) loopt.

Informatie voor slachtoffers
Er is een landelijke brochure van Movisie waarin nader wordt ingegaan op wat belaging is, wat strafbaar is en wat de mogelijkheden van politie zijn om te helpen. Daarnaast staat er informatie over hulpverleningsmogelijkheden in.

» Lees de Brochure als u wordt gestalkt

Meer informatie
www.huiselijkgeweld.nl
www.slachtofferhulp.nl
www.movisie.nl

MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis

5.2 Ketenpartners

Ketenpartners

Politie Midden en West Brabant werkt samen met verschillende ketenpartners

Openbaar Ministerie
www.om.nl

Reclassering Nederland
www.reclassering.nl

Steunpunt Huiselijk Geweld
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Midden en West Brabant
www.amk-nederland.nl

Bureau Jeugdzorg
www.bureaujeugdzorg.info

Slachtofferhulp Nederland
www.slachtofferhulp.nl

5.3 Meestgestelde Vragen

Inhoud

 • Wat is huiselijk geweld?
 • Bij wie komt huiselijk geweld voor?
 • Waar kan ik als slachtoffer van huiselijk geweld terecht voor hulpverlening?
 • Moet ik bij huiselijk geweld altijd de politie inschakelen?
 • Wat gebeurt er als ik naar de politie ga?
 • Wat gebeurt er met de dader als ik aangifte doe van huiselijk geweld?
 • Wat is daderbehandeling?
 • Worden in geval van huiselijk geweld de kinderen uit huis geplaatst?
 • Waar kan ik huiselijk geweld melden?

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. De dader kan dus een gezins- of familielid zijn, huisvriend of ex-partner. Huiselijk geweld komt in veel vormen voor: lichamelijk geweld, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, schending van rechten of financiële uitbuiting.

Bij wie komt huiselijk geweld voor?
Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen. Slachtoffers van geweld kunnen kinderen, vrouwen, mannen en ouderen zijn.

Waar kan ik als slachtoffer van huiselijk geweld terecht voor hulpverlening?
Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld kunnen slachtoffers terecht. Kinderen, omstanders en buren die getuige zijn van huiselijk geweld, kunnen er ook hun verhaal kwijt. Ook voor plegers van huiselijk geweld staat het Steunpunt open. Wie belt, mag dat anoniem doen. De medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld bieden een luisterend oor, geven advies en verwijzen eventueel door naar gespecialiseerde hulpverleners.

Moet ik bij huiselijk geweld altijd de politie inschakelen?
Huiselijk geweld is strafbaar. U hoeft niet meteen aangifte te doen, maar het is wel verstandig om de politie in te schakelen. Pas dan kan er ook echt iets gedaan worden om het geweld te stoppen. De politie zorgt voor uw veiligheid en kan hulp regelen voor uzelf, partner en kinderen.

Wat gebeurt er als ik naar de politie ga?
De politie onderzoekt elke melding van huiselijk geweld. Bij acuut geweld maakt de politie proces-verbaal op, wat meestal begint met een aangifte, en houdt de dader aan. Ook als u geen aangifte doet, kan de politie overgaan tot aanhouding. Van belang is dat het geweld stopt. De melding van huiselijk geweld wordt altijd doorgegeven aan het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het Steunpunt coördineert vervolgens het hulpverleningstraject. Elke zaak van huiselijk geweld wordt besproken met alle organisaties die daarbij betrokken zijn, de zogenoemde ketenpartners.

Wat gebeurt er met de dader als ik aangifte doe van huiselijk geweld?
De politie schat de ernst van de situatie in en houdt waar mogelijk de dader aan. Bij ernstig geweld wordt de dader in verzekering gesteld voor maximaal drie dagen. Vervolgens beslist de officier van justitie wat er met de dader gaat gebeuren. In de meeste gevallen zal de officier van justitie aansturen op directe hulpverlening, voor zowel dader als slachtoffer.

Wat is daderbehandeling?
Het gaat bij daderbehandeling om bewustwording en (zelf)inzicht. Met andere woorden: de dader leert waarom hij of zij geweld gebruikt en krijgt technieken aangeleerd om het gedrag te veranderen. Bijvoorbeeld het leren beheersen van agressie, het leren nemen van een time-out bij conflicten en het leren van andere manieren van conflictoplossing. Daderbehandeling kan vrijwillig of gedwongen (justitieel) zijn. Ook bestaat partnerrelatietherapie; veel geweld komt voort uit een wederzijdse opbouw van spanning.

Worden in geval van huiselijk geweld de kinderen uit huis geplaatst?
Bij veel mensen leeft de angst dat in geval van huiselijk geweld de kinderen uit huis geplaatst worden. Die angst is niet terecht. Wel is het zo dat getuige zijn van huiselijk geweld voor kinderen even schadelijk is als wanneer ze zelf worden geslagen. Ouders beseffen dat vaak niet. Ook denken zij dat hun kinderen er niets van hebben gemerkt omdat ze bijvoorbeeld in bed lagen te slapen. Onderzoek wijst echter uit dat 90 procent van de kinderen oor- en/of ooggetuige zijn. Ze zien het, horen het en springen er soms zelfs tussen. Dat is ook de reden waarom het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wordt ingeschakeld: getuige zijn van huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling. Uithuisplaatsing volgt slechts in die gevallen waarin het absoluut onverantwoord is om kinderen in de aangetroffen thuissituatie te laten. In 2006 was dat in 2 van de 264 zaken van het Steunpunt Huiselijk Geweld het geval. Uithuisplaatsing is een maatregel waarvan slechts in uiterste noodzaak gebruik gemaakt wordt.

Waar kan ik huiselijk geweld melden?
Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld kan terecht bij:
• Politie. In acute situaties kunt u altijd 112 bellen. Als u een afspraak wilt maken om een gesprek te voeren op het bureau of om aangifte te doen, kunt u ook bellen met 0900-8844.
• Uw eigen huisarts
• Slachtofferhulp Nederland; 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
• Bureau Jeugdzorg Noord Brabant: (076) 56 00 400
www.bureaujeugdzorg.info
• Steunpunt huiselijk geweld: 0900-126 26 26
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl
• Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Midden en West Brabant
www.amk-nederland.nl

6 Registratiekaarten

De politie geeft meerdere registratiekaarten uit. Op deze kaarten kunt u de gegevens van uw waardevolle bezittingen invullen. Bij diefstal kunt u zo duidelijk maken om welke artikelen het gaat en waar de politie uw spullen aan kan herkennen. Dit vergemakkelijkt de opsporing.

Naast deze formulieren vindt u in deze rubriek ook een meterkastkaart. Met deze kaart weet de politie of een andere instantie wie er kan worden gewaarschuwd in geval van een calamiteit.

De formulieren zijn in pdf-formaat. U kunt ze uitprinten en invullen.

6.1 Verzamelregistratiekaart

Wordt er iets van u gestolen dan wilt u dit zo gedetailleerd mogelijk melden bij de politie en bij uw verzekeringsmaatschappij. Des te groter is de kans dat u uw spullen weer terug krijgt. Daarom zijn op deze site meerdere registratieformulieren te vinden. Voor uw gemak hebben wij hierbij ook een verzamelformulier opgenomen.

Let op: dit formulier is op punten minder uitgebreid dan de meer specifieke formulieren die ook op deze site te vinden zijn.

Download verzamelregistratieformulier .

6.2 Autoregistratiekaart

Veel misdrijven worden alleen gepleegd omdat de gelegenheid zich voordoet. Hoe minder gelegenheid, hoe minder misdrijven. Zorg dus dat u er alles aan doet om zo min mogelijk gelegenheid te geven. Denk dus eens na over wat u kunt doen om diefstal van of uit uw auto te voorkomen.

Wordt uw auto toch gestolen, dan kan met een goed ingevulde autoregistratiekaart een goede aangifte worden gedaan. Daarmee vergroot u de kans op terugkrijgen.

Noteer de gegevens op de registratiekaart .

6.3 Fietsregistratiekaart

Om de opsporing van uw gestolen fiets makkelijker te maken, kunt u een ingevulde fietsregistratiekaart meenemen als u aangifte gaat doen.

U kunt de digitale fietsregistratiekaart als pdf-document openen, afdrukken en vervolgens invullen. Daarna dient u de kaart goed te bewaren. Mocht printen niet mogelijk zijn, dan is deze kaart ook verkrijgbaar bij elk politiebureau.

Download de fietsregistratiekaart

6.4 Registratiekaart waardevolle bezittingen

Inbrekers zijn dol op kostbare bezittingen, zoals kunst, antiek en sieraden. De politie gaat na een inbraak snel over tot signalering van de verdwenen goederen. Om dit te kunnen doen zijn gedetailleerde gegevens van de kostbaarheden nodig en foto’s.

Merkteken
Het is zinvol uw bezittingen te voorzien van een uniek merkteken, te weten uw postcode en huisnummer. Dit kan met een graveerpen of onzichtbaar met een UV-pen. Breng het merkteken zo aan dat de politie het bij opsporing makkelijk kan vinden. Vraag een deskundige hoe u dit kunt doen zonder schade aan te brengen aan het voorwerp. Let op: de inkt van een UV-pen houdt niet op alle materialen en vervaagt na twee jaar.

Registratiekaart

 • Vul de registratiekaart zo volledig mogelijk in
 • Maak scherpe foto’s van uw bezittingen. Zet op de achterzijde de originele titel, de naam van de kunstenaar (als van toepassing) en de afmetingen.
 • Bewaar het formulier en de foto’s op een moeilijk toegankelijke plek, zoals een kluis, en altijd apart van de kunstvoorwerpen zelf.
 • Mocht er iets worden gestolen, doe dan altijd aangifte met het registratieformulier en de foto’s.
 • Download de registratiekaart

7 Vakantie

7.1 Vakantietips: veilig achterlaten van uw woning

De vakantie staat voor de deur! Even lekker weg om te genieten van uw vrije tijd. Om echt te kunnen ontspannen is het natuurlijk belangrijk dat u uw woning veilig achterlaat.

> Lees meer over het invullen van de vakantiekaart
> of doe de vakantietest

 • Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral niet een wc raampje of ramen en deuren van een garage af te sluiten.
 • Laat geen sleutels aan de binnenzijde van de sloten zitten.
 • Controleer hang- en sluitwerk op defecten.
 • Binnendeuren niet afsluiten, kostbaar meubilair ook niet. Extra schade wordt daarmee voorkomen.
 • Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis achterlaten. In de kluis bij de bank is het veilig.
 • Tijdschakelaars op lampen en/of op de radio doen, zodat het net lijkt of er iemand thuis is. (Bewaar reservelampen in de meterkast)
 • Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes op de deur en laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen. Sluit geen overgordijnen en haal geen planten voor de ramen weg. Laat niet via uw antwoordapparaat weten dat u op vakantie bent.
 • Laat de brievenbus regelmatig legen en laat de post neerleggen op plaatsen waar deze van buitenaf niet zichtbaar is.
 • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waar op geklommen kan worden weg.
 • Registreer en merk uw eigendommen (vermeld postcode en huisnummer).
 • Vraag een buur of kennis een oogje in het zeil te houden.
 • Parkeer eventueel de (2e) auto van de buren op uw oprit.
 • Als u bij u in de buurt iets verdachts ziet, schroom dan niet de politie bellen. Noteer zo mogelijk kentekens en andere bijzondere kenmerken.
 • Wilt u uw woning beveiligen? Voor informatie kunt u bellen met de helpdesk Politie Keurmerk Veilig Wonen 0800 – 023 1760.

7.2 Vakantiekaart

Vakantiekaart (1/5)

Hier kunt u -uiterlijk een week voor uw vertrek- doorgeven dat u met vakantie gaat. Het invullen van de benodigde gegevens duurt slechts enkele minuten. Velden met een * zijn verplicht. Er is één voorwaarde: uw vakantieperiode moet minimaal 7 aaneengesloten dagen duren. Het insturen van de vakantiekaart betekent niet dat u woning bewaakt wordt. De woning wordt in het gebruikelijke surveillancepatroon betrokken. Wel stel u ons in staat om in geval van brand, inbraak of andere calamiteiten een persoon te benaderen aan wie de woning is toevertrouwd (sleutelhouder).

De gegevens van de vakantiekaart worden in een beveiligde omgeving verzonden en verwerkt.

klik op:

http://www.politie.nl/Midden-en_West-Brabant/MijnPolitie/OpVakantie/vakantiekaart.asp

7.3 Vakantietest

 • Mail-Alert
 • Op vakantie?
 • Vakantiekaart
 • Vakantietest
 • Burgerpanels
 • Evenementen
 • Rondleidingen
 • Landelijke Politiedag
 • Police Experience Day
 • Vakantietest

Doe een korte check of u veilig op vakantie kunt gaan
klik op: Op Vakantie

Naar Hoofdpagina Buurtpreventie

Reacties zijn gesloten.