Algemeen

BPT

Naar Hoofdpagina Buurtpreventie

Buurtpreventieproject

Doel
Het doel van buurtpreventie is bijdragen aan een veilige en leefbare buurt.
De bewoners, politie, gemeente, woningstichting en sociaal-cultureel werk bestrijden samen criminaliteit, vandalisme, orde verstoringen, ergernissen en angst.

Samen werken  aan een prettige leefomgeving.

In een buurtpreventieproject kunt u samen met uw buren en de gemeente verbeteringen aanbrengen in uw  wijk/straat, een betere verlichting installeren, de struiken laag houden (om de zichtbaarheid te verbeteren), betere  voorzieningen aan woningen aanbrengen (hang- en sluitwerk), de wijk schoon en netjes houden (om prettiger te  wonen en vandalisme tegen te gaan) en sociale contacten verbeteren.

Er zijn genoeg voorbeelden van buurtpreventieprojecten. Veel van deze projecten zijn nu een vereniging geworden  met een bestuur en buurtcoördinatoren. Regelmatig overleggen zij met elkaar, met de bewoners en  (overheids)instellingen. Zo blijft de buurt veilig en leefbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de  politie bij u in de buurt.

straatbordMeer informatie over ons Buurt Preventie Team “De Zwijgertjes” kunt u vinden op de website van de Buurtvereniging www.zwijgertjes.nl. Op deze site kunt u steeds actuele informatie vinden over het Buurtpreventie Team en algemene informatie over veiligheid en leefbaarheid. Tevens kunt u daar uw persoonlijke meldingen kwijt.
Want in tegenstelling wat het logo van de Buurtvereniging doet vermoeden is het niet Horen, Zien en Zwijgen maar Horen, Zien en Melden !

Naar Hoofdpagina Buurtpreventie

 

Reacties zijn gesloten.