Feiten

Naar Hoofdpagina Buurtpreventie

CBS maart 2011

Criminaliteit nauwelijks gedaald

  • Lichte afname slachtoffers veel voorkomende criminaliteit
  • Gevoelens van veiligheid niet verder verbeterd
  • Een op de zes inwoners voelt zich onveilig in eigen buurt

In 2009 was bijna 27 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. Vorig jaar daalde dit aandeel licht tot iets meer dan 25 procent. Deze lichte daling deed zich vooral voor bij het  percentage slachtoffers van vandalisme. Ten opzichte van 2008 is het aandeel inwoners dat slachtoffer werd van criminaliteit nauwelijks gedaald. In dat jaar werd 26 procent slachtoffer van één of meer delicten.
Eind 2010 voelde 26 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit is nagenoeg gelijk aan beide voorgaande jaren. Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt veranderde de afgelopen jaren nauwelijks en  schommelt meestal rond de 2 procent.
Inwoners voelen zich in hun eigen buurt minder onveilig dan in het algemeen. Ongeveer een op de zes inwoners gaf aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Dit aandeel wijkt niet wezenlijk af van dat in  de twee voorafgaande jaren.
Gevoelens van onveiligheid, zowel in het algemeen als in de eigen buurt, komen duidelijk meer voor onder de inwoners van regio’s met een sterk stedelijk karakter. Zo geeft circa een op de drie inwoners van de  politieregio’s Amsterdam–Amstelland, Haaglanden, Rotterdam–Rijnmond en Limburg–Zuid eind 2010 aan dat ze zich wel eens onveilig voelen. In dezelfde regio’s ervaren ook meer inwoners een gevoel van  onveiligheid in de eigen woonbuurt. Dit komt ook overeen met het ondervonden slachtofferschap van criminaliteit, dat in de meer stedelijke politieregio’s doorgaans ook duidelijk hoger ligt dan gemiddeld.
Inbraak

Aantal inbraken gestegen in 2010 met 15%
Het aantal woninginbraken nam in 2010 behoorlijk toe
• “Reden hiervoor zijn onder andere de beter beveiligde huizen, waardoor de inbreker meer pogingen doet”
•  Zorg voor goed hang- en sluitwerk
2008 nog 63.433 aangiftes van inbraak
in 2010 waren dat er ruim tienduizend meer.

Cijfers 2008

CIJFERS 2008_1

CIJFERS 2008_2

Cijfers_1

cIJFERS_2

Cijfer_3

Cijfers_4

PLUS
Criminaliteit daalt door cameratoezicht
Uitgaven bestrijding criminaliteit toegenomen
Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland
Aantal moorden licht gedaald
Ouderen en vrouwen voelen zich weer veiliger
Slechts 25% bevolking moeite met camera’s op straat
Meer misdaden opgelost dankzij internet
Hulpverlening via chat neemt explosief toe
Nederlander geruster op vakantie dankzij alarminstallatie

MIN
Veel criminaliteit niet bekend bij politie
Georganiseerde misdaad levert miljarden op
Fraude met internetbankieren stijgt explosief
Nederlanders slordig met online wachtwoorden
Inwoners grote steden voelen zich vaker onveilig

Naar Hoofdpagina Buurtpreventie

Reacties zijn gesloten.